Eben-Haëzer

Missie & visie

Missie

Gelukkig mogen we in het bijzonder onderwijs zelf inhoud geven aan ons onderwijs op basis van onze godsdienst, levensovertuiging of onderwijskundige overtuiging. Daarom heet onze school Eben-Haëzer, wat “Steen der hulp” betekent. Hoe we daarin staan is verwoord in onze missie: Wij willen kinderen leren te leven zoals God dat van ons vraagt en daaraan bijdragen door de kinderen iedere dag te vertellen uit de Bijbel. We leren ze hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze als kinderen van God mogen leven. Kort samengevat, zoals we dat tijdens een BAS bijeenkomst hebben verwoord: Jezus gaat ons voor.

Visie

De praktische uitwerking hiervan hebben we verwoord in onze visie. Een visie is belangrijk, omdat het richting geeft. Daarbij zijn we gekomen tot de volgende visieregels:

  • Op de Eben-Haëzer zijn wij helder in onze communicatie, waarderen en gebruiken we kwaliteiten van leerlingen, ouders en team.
  • In ons pedagogisch klimaat bouwen we samen aan liefde, vertrouwen en veiligheid als fundament, waarbij we elkaar respecteren .
  • In ons didactisch handelen stimuleren wij een leerling om met plezier te groeien op cognitief niveau.

Deze visieregels worden door het hele team gedragen. Hier willen we met elkaar voor gaan. De gedragskenmerken die hierbij horen, zijn vastgelegd in een schoolwerkklimaat-overeenkomst.