Eben-Haëzer

Nieuwe opzet Avondvierdaagse vanaf 2019

Op aangeven van de directeur-bestuurder is er gekozen voor een andere opzet van de Avondvierdaagse. Er is daarover ook overleg geweest met het avondvierdaagse-comité.

De belangrijkste wijziging is dat de hervormde scholen met ingang van de Avondvierdaagse van 2019 niet langer verantwoordelijk zijn voor het lopen van de kinderen van de scholen.

 Praktisch gezien:

 • De leerkrachten lopen niet meer met de Avondvierdaagse mee, of ze doen dit als vrijwilliger en / of als ouder. Ze hebben niet meer de verantwoordelijke rol van leider namens de school.
 • Op elke school worden ouders verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van de Avondvierdaagse.
 • De scholen werken faciliterend mee: mededelingen, opgaveformulieren, het verzamelen van gelden en dergelijke worden via de school geregeld.
 • Een van de ouders regelt de zaken wat betreft de inschrijfavond.
 • Medailles worden uitgedeeld op school, wijzigingen worden doorgegeven aan desbetreffende ouder, die ook naar het ruilmoment gaat
 • Iedereen houdt zich aan het reglement van het comité.
 • De scholen van HOIJ houden zich bovendien aan onderstaande regels:

Aanvullend reglement

 1. De ouders / begeleiders lopen vooraan en achteraan de groep en indien mogelijk ook middenin. Ze letten op het loopgedrag van de leerlingen.
 2. Leerlingen lopen geordend en gaan niet van de uitgezette route. Niet in bermen en ook niet gooien met hooi of plukken van (on)kruid langs de weg.
 3. Leerlingen maken geen fysiek contact met publiek: geen high five, geen dansje o.i.d.
 4. Leerlingen luisteren naar opmerkingen / waarschuwingen van leiding. Zo niet, dan heeft de leiding het recht om een leerling voor het vervolg van de Vierdaagse te weren. Zorg ervoor dat alle leidinggevenden van de groep het daar mee eens zijn. Mocht het nodig zijn iemand te verwijderen, neem dan z.s.m. contact op met de ouders van betreffende leerling.
 5. Laat het aantal leidinggevenden in verhouding zijn met aantal leerlingen: 1 op 5 als richtgetal.
 6. De kinderen dragen shirtjes van de school. Er wordt van tijd tot tijd beoordeeld of er nog genoeg zijn en of ze nog voldoen aan minimale eisen van netheid.

N.B. We zijn nog op zoek naar enkele ouders die de organisatie op zich willen nemen! U kunt zich melden bij de directie.