Eben-Haëzer

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Tot aan de kerstvakantie is er geen TSO i.v.m. het continurooster door de maatregelen van de overheid omtrent het Coronavirus. 

Wellicht gaat daarna onderstaande werkwijze weer gelden:

Uw kind kan tussen de middag op school overblijven.

Wilt u uw kind structureel één of meerdere keren in de week laten overblijven en is dit nog niet bij ons bekend, stuurt u dan een mailtje naar: tso apenstaartje eh-ij.nl. De kosten bedragen € 2,00 per keer.
U kunt echter ook een strippenkaart aanschaffen voor € 20,00 (10x). Ook deze kunt u aanvragen bij tso apenstaartje eh-ij.nl.
U kunt natuurlijk ook incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang, bijv. bij onverwachte situaties in het gezin. Wilt u dit dan wel even vooraf vermelden bij de leerkracht. U kunt uw kind dan gewoon € 2,00 aan de overblijfmoeder laten betalen.

Alien de Vries is de coördinator van de TSO.

Het bestuur heeft voor ouders waarvan kinderen het hele jaar 3 of 4 keer overblijven de volgende maatregel getroffen.

Het hele jaar 4 dagen overblijven:
Het eerste kind: € 240,00
Het tweede kind: € 160,00
Het derde kind: € 80,00

Het hele jaar 3 dagen overblijven:
Het eerste kind: € 180,00
Het tweede kind: € 120,00
Het derde kind: € 60,00

U wordt wel dringend verzocht altijd de volgende gegevens bij de leerkracht/overblijfmoeder achter te laten:

  • Uw naam
  • Een telefoonnummer, waaronder u bereikbaar bent
  • De naam van uw huisarts.

Mocht uw kind medicijnen gebruiken, of last hebben van een allergie, wilt u dat dan doorgeven aan de overblijfmoeder.Omdat het voor de overblijfmoeder belangrijk is te weten, dat alle kinderen tussen de middag aanwezig zijn en er geen (kleine) kinderen weg/naar huis gelopen zijn, zal dagelijks een lijst door de klassen gaan, waarop de overblijvers van die dag vermeld staan. Deze lijst wordt aan de overblijfmoeder overhandigd.

Voor- en naschoolse opvang

Als hervormde scholen verwijzen wij u naar Partou en de Kinderbrug voor de voor- en naschoolse opvang en eventueel gastouderschap.