Eben-Haëzer

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Uw kind kan tussen de middag op school overblijven.

Wilt u uw kind structureel één of meerdere keren in de week laten overblijven en is dit nog niet bij ons bekend, stuurt u dan een mailtje naar: tso apenstaartje eh-ij.nl. De kosten bedragen € 2,00 per keer.
U kunt echter ook een strippenkaart aanschaffen voor € 20,00 (10x). Ook deze kunt u aanvragen bij tso apenstaartje eh-ij.nl.
U kunt natuurlijk ook incidenteel gebruik maken van de tussenschoolse opvang, bijv. bij onverwachte situaties in het gezin. Wilt u dit dan wel even vooraf vermelden bij de leerkracht. U kunt uw kind dan gewoon € 2,00 aan de overblijfmoeder laten betalen.

Alien de Vries is de coördinator van de TSO.

Het bestuur heeft voor ouders waarvan kinderen het hele jaar 3 of 4 keer overblijven de volgende maatregel getroffen.

Het hele jaar 4 dagen overblijven:
Het eerste kind: € 240,00
Het tweede kind: € 160,00
Het derde kind: € 80,00

Het hele jaar 3 dagen overblijven:
Het eerste kind: € 180,00
Het tweede kind: € 120,00
Het derde kind: € 60,00

U wordt wel dringend verzocht altijd de volgende gegevens bij de leerkracht/overblijfmoeder achter te laten:

  • Uw naam
  • Een telefoonnummer, waaronder u bereikbaar bent
  • De naam van uw huisarts.

Mocht uw kind medicijnen gebruiken, of last hebben van een allergie, wilt u dat dan doorgeven aan de overblijfmoeder.Omdat het voor de overblijfmoeder belangrijk is te weten, dat alle kinderen tussen de middag aanwezig zijn en er geen (kleine) kinderen weg/naar huis gelopen zijn, zal dagelijks een lijst door de klassen gaan, waarop de overblijvers van die dag vermeld staan. Deze lijst wordt aan de overblijfmoeder overhandigd.

Voor- en naschoolse opvang

Als hervormde scholen verwijzen wij u naar Partou en de Kinderbrug voor de voor- en naschoolse opvang en eventueel gastouderschap.