Eben-Haëzer

Groep 3

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

Lezen
Leren lezen, wéér een nieuwe stap in de ontwikkeling. Spelen verdwijnt iets naar de achtergrond. De nadruk ligt op leren lezen en dús hard werken. Dat is voor veel kinderen een enorme omslag.
We werken met de methode Lijn 3. De kinderen leren de ene dag een letter en de volgende dag wordt deze herhaald. Rond de Kerst worden alle letters beheerst. De methode biedt voldoende mogelijkheden om aan te sluiten op het leestempo van uw kind. We werken vanuit 3 instructievormen, één, twee en drie sterren. De drie sterren instructie laat de kinderen vroegtijdig los. Deze kinderen werken in een ander boekje, rond hetzelfde thema. De twee sterren instructie leert kinderen de basisstof te automatiseren en ondersteunt tot het zelfstandig werken. De één ster instructie begeleidt kinderen tot en met het zelfstandig werken. En biedt extra ondersteuning en herhaling waar nodig. Binnen Lijn 3 wordt er speciaal aandacht geschonken aan spelling, woordenschat, wereld oriëntatie en sociaal emotionele vorming.

Rekenen
Voor rekenen hanteren wij vanaf groep 3 de methode Wizwijs. Met Wisse en Roefie leren de kinderen spelenderwijs rekenen. In groep 3 komt het volgende aan bod:
-Optellen en aftrekken t/m 20
-Verdubbelen en halveren
-Klokkijken (hele en halve uren)
-Eerlijk verdelen en splitsen t/m 10
-Ruimtelijk inzicht

Algemeen
Rekenen en lezen is het voornaamste in groep 3. Maar daarnaast werken we ook aan verkeer, biologie, sociaal emotioneel, handvaardigheid, muziek en gymlessen. Ook de schrijflessen zijn van groot belang. We leren in groep 3 het blokschrift.
Ook thuis kunt u meehelpen: met name met het dagelijks lezen van de woordrijtjes die per thema mee worden gegeven naar huis.

juf Danielle

maandag t/m donderdag

juf Rosalie

woensdag en donderdag groep 1
vrijdag groep 3

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Eben Haëzer vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier