Eben-Haëzer

Groep 2

DE GROEPSLEERKRACHTEN VERTELLEN OVER DE GROEP:

Een dag bij ons in groep 2, welkom!

Als alle kinderen in de kring zitten beginnen we de dag met zingen, bidden en het kringgesprek. Ook oefenen we hier de dagen van de week of de maanden. Op maandag leren we een psalm/lied, op dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een Bijbelverhaal en op vrijdag beantwoorden we de vragen of maken we een werkje uit het knieboek van Levend Water.

Iedere periode werken we aan de hand van een thema. Binnen het thema staan elke week één of meerdere ontwikkeldoelen centraal. Dit kan een reken-, taal- en/of motoriekdoel zijn als voorbereiding op groep 3. De doelen proberen we zoveel als mogelijk spelenderwijs aan te bieden in onze hoeken. Bij deze doelen gebruiken we de handpoppen uit de taal- of rekenflat van de methode Onderbouwd.

Zo brengt ‘Arie de letterkanarie’ ons steeds een nieuwe letter, tellen we met ‘Sjoerd de cijferwoerd’, kletsen we over de praatplaat met ‘Kletskous’, hakken en plakken we woordjes met de ‘Hak-en-plak-apen’ en oefenen we met voorbereidend schrijven met ‘Meneer Pen’ en zo zijn er nog andere figuren uit de flat die langskomen.

Voor het sociaal-emotioneel leren maken we gebruik van de methode Kwink. Er wordt gebruik gemaakt van prikkelende voorbeeldsituaties m.b.t. samenwerken en samen spelen, waarop de kinderen mogen reageren: ‘Wat zou jij doen?’ ‘Wat vind je hiervan?’ Ook spelen de kinderen de situaties soms na zodat ze zich in kunnen leven. Op deze leeftijd is dat laatste nl. nog best moeilijk!

juf Hennie

Ik leer het kind graag om het zelf te doen!
En dan op een afstandje genieten van een kind dat (na een knipoog van mij) met een glimlach van oor tot oor trots aan het werk is, omdat hij het snapt!

juf Jeanet

Het ‘aha… moment’ van ‘ik snap het!’ dat is zó leuk om te bereiken!