Eben-Haëzer

Groep 3

DE GROEPSLEERKRACHTEN VERTELLEN OVER DE GROEP:

Algemeen

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen, maar we gaan verder met de basis voor het rekenen.

Ook de schrijflessen zijn van groot belang. We leren in groep 3 het blokschrift. Na de kerst beginnen we met het gebonden schrift.

Daarnaast heeft groep 3 verkeer, handvaardigheid, zingen en gymlessen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kwink.

Lezen

Leren lezen, wéér een nieuwe stap in de ontwikkeling. Spelen verdwijnt iets naar de achtergrond. Dat is voor veel kinderen een enorme omslag. De nadruk ligt op leren lezen..

We werken met de methode Lijn 3. De kinderen leren de ene dag een letter en de volgende dag wordt deze herhaald. De methode biedt voldoende mogelijkheden om aan te sluiten op het leestempo van uw kind. We werken vanuit 3 instructievormen, één, twee en drie sterren. De drie sterren instructie laat de kinderen vroegtijdig los. Deze kinderen werken in een ander boekje, rond hetzelfde thema. De twee sterren instructie leert kinderen de basisstof te automatiseren en ondersteunt tot het zelfstandig werken. De één ster instructie begeleidt kinderen tot en met het zelfstandig werken en biedt extra ondersteuning en herhaling waar nodig. Binnen Lijn 3 wordt er speciaal aandacht geschonken aan spelling, woordenschat, wereld oriëntatie en sociaal emotionele vorming.

Thuis kunt u helpen met het dagelijks lezen van de woordrijtjes die per thema mee worden gegeven naar huis. Ook het voorlezen thuis speelt nog een belangrijke rol. Doen dus!

Rekenen

Voor rekenen hanteren wij vanaf groep 3 de methode Pluspunt.

In groep 3 komt het volgende aan bod:
– Optellen en aftrekken t/m 20
– Verdubbelen en halveren
– Verliefde harten
– Klokkijken (hele en halve uren)
– Eerlijk verdelen en splitsen t/m 10
– Ruimtelijk inzicht

juf Heleen

maandag, dinsdag en vrijdag

juf Alice

woensdag en donderdag