Eben-Haëzer

Groep 4/5

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

Welkom in groep 4/5

In onze groep heeft iedereen zijn eigen talenten. De één is goed in rekenen, de ander vindt taal leuk. De volgende vindt het leuker om grapjes te vertellen en iedereen aan het lachen maken. We hebben kanjers in de klas op gebied van sport, de ander vindt het heerlijk om even goed te kletsen. Door deze talenten te delen met de ander, maken we gebruik van elkaars talenten om zo zelf ook weer te groeien en te ontwikkelen.

Aan begin van de ochtend na lezen starten we met godsdienst. Tijdens dit half uurtje leren we een psalm, luisteren we dinsdag, woensdag en donderdag naar een Bijbelverhaal. Hiervoor volgen we de methode Levend Water. Op de vrijdag overhoren we de psalm, houden we een gesprek of een verwerking van de Bijbellessen, dit kan een kleurplaat of een puzzel o.i.d. zijn.

Het is belangrijk dat de kinderen met rekenen meer inzicht gaan krijgen om goede basis te ontwikkelen. We werken aan het ontwikkelen van inzicht en verbanden leggen. We werken met rekenen nog veel aan de basis, zoals getalbegrip, tafels, klokkijken (digitaal en analoog) en rekenen tot 1.000 tot eind groep 5.

Met taal ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en werken we met ‘taal verkennen’ aan de grammatica: het herkennen van werkwoorden, lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. We oefenen in het spreken en luisteren met en naar elkaar. En maken kennis met het schrijven van bijvoorbeeld een brief.

Bij het vak spelling benadrukken we hoe de kinderen de woorden moeten schrijven. We leggen de nadruk op het verdelen in klankgroepen. Per klankgroep denken we goed na over de bijbehorende categorie. We leren woorden in de categorie onthoudwoorden, klankwoorden en regelwoorden, en ook spellingsregels die we kunnen toepassen, zoals woorden met ng en nk. En we doen leerzame spelletjes achter onze eigen laptop.

Ook proberen we de kinderen te leren wat het belang van lezen is. We lezen veel in de klas, krijgen begrijpend lezen en laten ons nog graag voorlezen.

Thuis gaan we soms ook aan het werk, zoals; lezen, spellingswoorden oefenen, Engelse woordjes leren enz.

En in groep 4/5 is natuurlijk ook genoeg ruimte voor andere vakken als: handvaardigheid, tekenen, muziek, gym en Topontdekkers.  Dit laatste is een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Buiten spelen doen we in de pauze, de ene dag mogen we voetballen of volleyballen, tafeltennissen of lekker vrij spelen.

Samen willen we een leuke en fijne groep zijn, als er iets is dan spreken we dat uit en lossen we het op. Zo heeft iedereen het fijn in de groep. Dit oefenen we m.b.v. Kwink, een methode om sociale vaardigheden te oefenen.

juf Jorieke

Ik krijg energie van de kinderen, hun gesprekken en humor!

juf Denise

Elk kind schittert op zijn/haar eigen manier.
Als juf vind ik het heerlijk om hierin te helpen.