Eben-Haëzer

Groep 4

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

 

Lezen
In de vorige groep lag de nadruk op technisch lezen. In groep 4 gaan we daarmee verder, maar er komt begrijpend lezen bij. Daarnaast blijven we oefenen op tempo en correct lezen. Verder besteden we aandacht aan woordenschat.

Spelling
We breiden de spellingsregels uit. Kinderen leren spellingsregels toe te passen tijdens het schrijven van woorden. Zo zijn er onthoudwoorden, klankwoorden en regelwoorden.

Tafels
De kinderen ontwikkelen zich snel en in groep 4 zal de start gemaakt worden met de tafels van vermenigvuldiging. In groep 5 gaan we hiermee verder.
Door regelmatig te oefenen, te zingen en te herhalen worden de tafels tot 10 geoefend en geautomatiseerd. Het is belangrijk dat u de tafels thuis ook met uw kind oefent!
De methode Wizwijs maakt de kinderen spelenderwijs eigen met de tafels. De stap naar automatiseren is op deze wijze klein.

In groep 4 werken we verder aan een goed handschrift. We starten met het schrijven van schrijfletters.

Dit schooljaar komen ook de vakken natuur en techniek, verkeer, muziek en gym aan de orde. Creatief bezig zijn gebeurt vooral bij tekenen en handvaardigheid.

juf Jorieke

maandag en dinsdag

juf Jeanet

woensdag, donderdag, vrijdag

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Eben Haëzer vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier