Eben-Haëzer

Groep 4

De groepsleerkrachten vertellen over de groep:

In groep 4 is elke dag net even anders. Wel beginnen we elke ochtend en middag op dezelfde manier: we lezen eerst 10 minuten. Tempo en kilometers maken door op verschillende manieren te lezen, want lezen en leesplezier vinden we erg belangrijk! We oefenen net als in groep 3 het technisch lezen, maar gaan ook aan de slag met begrijpend lezen.

We leren nieuwe woorden tijdens de woordenschatlessen. Tijdens spelling leren we onthoudwoorden, klankwoorden en regelwoorden, en ook spellingsregels die we kunnen toepassen.

Al deze woorden leren we natuurlijk ook schrijven. In ons schrijfschrift leren we eerst hoe we de cijfers schrijven en daarna de letters. De letters schrijven we eerst los en later aan elkaar. Dit doen we met onze Stabilo. Ook leren we hoe we daarbij goed moeten zitten.

We maken in onze rekenmethode spelenderwijs kennis met de tafels van 1 tot 10, in groep 5 gaan we daar mee verder. Later zullen deze door middel van oefenen, zingen, herhalen en het doen van spelletjes worden aangeboden. En thuis kan dat natuurlijk ook!

En in groep 4 is natuurlijk ook genoeg ruimte voor andere vakken als: handvaardigheid, tekenen, muziek, gym, natuur en techniek. Buiten spelen doen we in de pauze, de ene dag hebben we de voetbalbeurt en de andere dag kiezen we speelgoed uit.

Samen willen we een leuke en fijne groep zijn, als er iets is dan spreken we dat uit en lossen we het op. Zo heeft iedereen het fijn in de groep.

juf Hennie P

woensdag, donderdag en vrijdag

juf Danielle

maandag en dinsdag