Eben-Haëzer

Groep 5/6A

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

 

Algemeen 
In groep 5 veranderen de kinderen van een grote onderbouwer naar een kleine bovenbouwer. Het belangrijkste in deze omslag is dat de kinderen langzaam meer inzicht krijgen in rekenen en het nut van lezen. Eigenlijk op alle gebieden werken we aan het ontwikkelen van inzicht. Er moeten verbanden gelegd worden op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld met rekenen, inzicht in rekenmethodes/ technieken. Ook worden alle tafels van 1 tot en met 10 nog eens herhaald. Om de informatie in teksten goed te kunnen begrijpen, leggen we in groep 6 steeds meer de nadruk op begrijpend/studerend lezen. We doen dit aan de hand van een methode “Leeslink”, een methode die heel erg inspeelt op actuele gebeurtenissen. 

Wereldoriëntatie 
In groep 5 en 6 werken we vanaf dag 1 aan wereldoriëntatie. Wijzer! Geschiedenis, Wijzer! Natuur en Techniek, Aardrijkskunde Argus Clou. We maken kennis met de vakken via de boeken en werkschriften. De leerstof wordt samen met de leerlingen doorgenomen. Na een aantal weken wordt een hoofdstuk getoetst door middel van een repetitie, hiervoor krijgen zij huiswerk mee. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook Engels aangeboden, dit doen we met de methode Take it Easy.  Er wordt nog veel gepraat en uitgelegd in groep 5. In groep 5/6 gaan de kinderen van groep 5 steeds meer werken aan een zelfstandigheid in de klas.

 

meester Klaas

maandag t/m vrijdag

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Eben Haëzer vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier