Eben-Haëzer

Groep 8

De groepsleerkracht vertelt over de groep:

 

Groep 8 is de groep waar u samen met uw kind de keuze maakt voor het vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke keuze waar wij u graag bij helpen.

U krijgt in het begin van het cursusjaar informatie omtrent de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. In een tienminutengesprek medio november krijgt uw kind een pre-advies.  Na dit advies neemt de school nog een intelligentieonderzoek af. Medio februari nemen we samen een definitief besluit en wordt uw kind aangemeld. In april wordt nog een landelijke Eindtoets afgenomen en kan het advies eventueel alleen nog hoger worden bijgesteld. Om een idee te krijgen hoe het er aan toe gaat op het voortgezet onderwijs, gaan de kinderen samen met de leerkracht kijken bij scholen.

In groep 8 komen er nog een heleboel nieuwe interessante dingen voorbij. Veel is gericht om de kinderen klaar te stomen voor het middelbaar onderwijs. Er wordt veel ingezet op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plannen. De kinderen verdiepen hun kennis op veel gebieden. Maar er wordt niet alleen geleerd natuurlijk er is ook ruimte om het laatste jaar van de basisschool leuk af te sluiten. Met als hoogtepunten natuurlijk het schoolkamp en de musical!:)

meester Klaas

maandag t/m vrijdag

Corona

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen tot 6 april gesloten. Dit in verband met het coronavirus en in lijn met het overheidsbesluit. Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij de ouders persoonlijk informeren.
De locaties blijven open voor opvang van kinderen met ouders in vitale beroepen. We werken aan oplossingen voor onderwijs op afstand. De school blijft zoveel mogelijk telefonisch en per e-mail bereikbaar.