Eben-Haëzer

Plusklas

We willen kinderen laten groeien in hun talenten, ook als ze (hoog)begaafd zijn.
Daarom is er in de groep extra uitdaging vanuit de methodes, Levelwerk, thematisch werken en ander uitdagend werk op hogere denkorde niveau.

Als de leerkracht handelingsverlegen is, kan er na het inzetten van SIDI PO en overleg met IB, aanmelding tot deelname aan de plusklas overwogen worden.

Waar de plusklas vooral om draait:

  • ontwikkelingsgelijken
  • mindset
  • leren leren – leren denken – leren leven  

Dit passen we toe door:

  • procesgericht werken
  • uit je comfortzone komen
  • fouten maken mág
  • complexe fysieke en cognitieve opdrachten, waaronder braingym, filosoferen en debat
  • omgaan met kritiek
  • leerstrategieën
  • werken aan executieve vaardigheden (bijv. plannen, organiseren, metacognitie, motivatie, flexibiliteit, werkgeheugen)
  • eigen leerdoelen
  • onderzoekend en ontwerpend leren

Momenteel zijn er bovenschoolse plusklassen groep 4/5, groep 6 en groep 7/8, ieder voor 1 dagdeel per week.

Contact met ouders is er tijdens de informatieavond in september, de Parro-app en de ouder-kindgesprekken in december/januari en in juni.