Eben-Haëzer

De school

De Eben Haëzer is onderdeel van de vereniging HOIJ, Hervormd Onderwijs te IJsselmuiden. We zijn een  christelijke basisschool, die kwalitatief goed onderwijs biedt. Hierbij maken we gebruik van het BAS concept, werken we met Onderbouwd en diverse moderne methodes.

Onze school draagt de naam Eben-Haëzer, wat betekent: “Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, of Steen der hulp”. In de strijd tegen de Filistijnen gaf de Heere de overwinning aan het volk Israël. Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer (1 Sam. 7: 12).