Eben-Haëzer

De school

De Eben Haëzer is onderdeel van de vereniging HOIJ, Hervormd Onderwijs te IJsselmuiden. We zijn een  christelijke basisschool, die kwalitatief goed onderwijs biedt. Hierbij maken we gebruik van het BAS concept, werken we met Onderbouwd en diverse moderne methodes.

Onze school draagt de naam Eben-Haëzer, wat betekent: “Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, of Steen der hulp”. In de strijd tegen de Filistijnen gaf de Heere de overwinning aan het volk Israël. Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer (1 Sam. 7: 12).

Download hier de schoolgids voor meer informatie.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerhande informatie die voor ouders interessant is!

Download hier

App

We maken vanaf heden gebruik van ‘de Basisschool App’. Achter een AVG veilige inlog delen leerkrachten praktische berichtjes, maar ook foto’s met de ouders.

Meer info

Jaarrooster

Op het jaarrooster van de Eben Haëzer vindt u alle relevante data die voor ouders belangrijk zijn.

Download hier